Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec levererar system för elprognoser till Svenska Kraftnät

11:36 / 21 December 2005 Vitec Press release

Vitec har erhållit order av Svenska Kraftnät på ett system för elprognoser. Systemet används av Svenska Kraftnät för att göra prognoser av hela det svenska elbehovet för de närmaste dygnen. Leveransen är Vitecs hittills största på elprognossystemet Aiolos. Systemet driftsätts omgående.

"Att Svenska Kraftnät har valt Aiolos för att prognosticera elförbrukningen för hela Sverige tycker vi är oerhört roligt och är ännu ett tecken på att systemet står sig mycket starkt i den internationella konkurrensen." säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy.

"Förbrukningsprognoser är en viktig del i Svenska Kraftnäts dagliga arbete. Företaget måste snabbt och enkelt kunna få fram tillförlitliga prognoser. Aiolos uppfyller de kraven och jag är övertygad om att systemet kommer att bli ett bra beslutsstöd i deras verksamhet".

Vitec Energy är ett programvarubolag och ingår i Viteckoncernen. Vitec är noterat på Aktietorget. Vitec Energy utvecklar, marknadsför och säljer datasystem till energibolag. Systemen innefattar förbrukningsprognostisering, nätdokumentation och nätberäkningar både inom el- och fjärrvärmeområdet.

Svenska Kraftnät sköter svenska stamnätet för elkraft och har systemansvaret för hela den svenska elförsörjningen. Det ansvaret innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert. Stamnätet omfattar totalt ca 15 000 km kraftledningar med bl.a. stationer, förbindelser med utlandet och kontrollsystem.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis 90 Mkr och har 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF