Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-september 2005

09:27 / 28 October 2005 Vitec Press release

· OMSÄTTNING UPP 19% TILL 41,5 MKR ( 35,0 MKR) · RESULTAT FÖRE SKATT UPP 10% TILL 3,3 MKR (3,0 MKR) · VINST PER AKTIE 0,75 KR (0,72 KR) · VIKTIGT STRATEGISKT FÖRVÄRV · REKORDSTARKT TREDJE KVARTAL

FÖRVÄRV IBS Vertex förvärvades per den 1 juli, vilket ger Vitec en marknadsandel på 40% för programvaror till fastighetsbranschen. Förvärvet betalades kontant. Den 1 juni förvärvades Veriba AB, som är en ledande affärssystemleverantör till tidningsbranschen. De förvärvade bolagen ökar Vitecs omsättning på årsbasis med ca 70%.

EKONOMI Kassaflödet från löpande verksamhet ökade med 13% till 5,3 Mkr eller 1,49 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 2,4 Mkr (2,1 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,6 Mkr (1,3 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 13,3 Mkr (18,0 Mkr). Tredje kvartalets resultat efter finansnetto blev 1 179 tkr (f. å. 517 tkr) vilket innebär att tredje kvartalet överträffade andra kvartalets resultat på 825 tkr. Normalt är andra kvartalet starkare än tredje, varför årets tredje kvartal bekräftar att de nyss genomförda förvärven bidrar till resultatet samtidigt som den ursprungliga verksamheten visar fortsatt stabilitet. Jämförelsesiffrorna för föregående år är omräknade enligt IFRS.

VERKSAMHETEN Orderingången visar en stigande tendens för fastighetsområdet, både för licens- och konsultförsäljning. Vitec Energy har tagit flera viktiga affärer, bl a prognosverktyget Aiolos till Fortum Markets. Omsättning och lönsamhet har utvecklats starkt. Trenden för bolaget är fortsatt positiv. Veriba uppvisar stabil lönsamhet och ökande omsättning. Ett projekt har inletts för att samordna de tre dotterbolagen som har verksamhet mot fastighetsbranschen. Arbetet, som drivs i högt tempo, har belastat resultatet under tredje kvartalet och kommer att göra så även under fjärde kvartalet.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter på årsbasis ca 90 Mkr och har ca 90 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Kontakt: Lars Stenlund 070-659 49 39, VD Vitec i Umeå AB (publ) www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec Software Group AB

Show as PDF