Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Fortum väljer Vitecs elprognoser

12:58 / 18 October 2005 Vitec Press release

Fortum Markets har valt Vitecs system Aiolos för behovsprognoser för el i Sverige, Norge och Finland. Systemet producerar korttidsprognoser för elbehovet de närmaste dygnen. Systemet går i skarp drift under hösten 2005. Fortum Markets är Vitecs hittills största kund på elprognoser.

Efter utvärdering och provdrift har Fortum Markets beslutat att använda Vitecs elprognossystem för samtliga sina kunder i Norden. Totalt kommer systemet att användas för att prognostisera ellasten för 1,1 miljoner kunder.

Med sina 1,1 miljoner kunder i Sverige, Norge och Finland är Fortum Markets den näst största detaljhandlaren av el i Norden. Fortum Markets har ca 180 anställda med huvudkontor i Stockholm. Fortum Markets omsatte 2004 1,4 miljarder euro.

"I en bransch där leverantörerna måste vara extra effektiva känns denna affär mycket tillfredsställande för oss. Fortum Markets är en viktig kund för oss, deras krav och kompetens kommer att bidra positivt till systemets framtid. Det känns särskilt viktigt att ha kunder av den här storleken inför en fortsatt expansion i Europa.", säger Jerker Vallbo, VD i Vitec Energy.

"För Fortum Markets är korrekta prognoser avgörande för att klara konkurrensen på elmarknaden. Konkurrensen är knivskarp, så bra prognoser är helt avgörande för att kunna prestera goda resultat. Både våra ägare och kunder är beroende av att vi levererar långsiktigt hållbara resultat. Vi hoppas att Vitecs system blir ett viktigt verktyg för oss i vår strävan att bli ännu bättre", säger Hasse Sandberg, handelsansvarig på Fortum Markets.

hemsida www.vitec.se

Vitec Software Group AB

Show as PDF