Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Fortum väljer Vitecs elprognoser

Fortum Markets har valt Vitecs system Aiolos för behovsprognoser för el i Sverige, Norge och Finland. Systemet producerar korttidsprognoser för elbeho...

12:58 / 18 Oct Vitec Press release

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-juni 2005

· RESULTAT EFTER FINANSNETTO 2,13 MKR (F. Å. 2,50 MKR) · OMSÄTTNING 25,0 MKR (25,3 MKR) · VINST PER AKTIE 0,48 KR (0,58 KR) · TVÅ FÖRVÄRV ÖKAR OMSÄTTN...

09:03 / 2 Sep Vitec Press release

Vitec: Vitec förvärvar Vertex av IBS

Vitec har den 5 juli avtalat om förvärv av samtliga aktier i IBS Vertex AB. Säljare är IBS AB. Vertex, som marknadsför egenutvecklade programvaror oc...

10:30 / 6 Jul Vitec Press release

Vitec: Vitec levererar elprognoser till Island

Orkuveita Reykjavíkur, Reykjaviks energibolag, har driftsatt Vitecs programvara för elprognoser. Systemet producerar kortidsprognoser för elbehovet de...

08:27 / 23 Jun Vitec Press release

Vitec: Vitec förvärvar Veriba AB

Vitec har den 1 juni avtalat om förvärv av samtliga aktier i Linköpingsbaserade programvarubolaget Veriba AB. Bolaget, som marknadsför det egenutveck...

09:15 / 2 Jun Vitec Press release

Vitec: JM väljer Vitec

JM AB som är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder har valt Vitecs fastighetssystem för sin fastighetsförvaltning. Ordervärdet uppgår ti...

10:47 / 19 May Vitec Press release

Vitec: Kungörelse från bolagsstämman i Vitec

Ordinarie bolagsstämma i Vitec i Umeå AB (publ) beslutade den 10 maj 2005:- att fastställa resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncer...

09:47 / 17 May Vitec Press release

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-mars 2005

· Resultat efter finansnetto 1,31 Mkr (f. å. 1,39 Mkr) · Omsättning 12,2 Mkr ( 12,6 Mkr) · Vinst per aktie 0,28 kr (0,32 kr) · Förstärkning av utveckl...

14:22 / 10 May Vitec Press release

Vitec: Vitec kallar till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 10 maj 2005 kl. 17.30 i på Umeå Folkets hus, Vasaplan, UME...

13:35 / 11 Apr Vitec Press release

Vitec: VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2004

· Omsättning upp 28% till 49 Mkr ( 38 Mkr) · Resultat efter finansnetto upp 8% till 3,6 Mkr (3,3 Mkr) · Vinst per aktie 0,65 kr (0,66 kr) · Ökad satsn...

09:58 / 25 Feb Vitec Press release