Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: INBJUDAN TILL ANALYTIKERTRÄFF I SAMBAND MED VITECS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003

16:20 / 23 February 2004 Vitec Press release

Fredag 27 februari 12.00 (Lätt lunch kommer att serveras) Plats: Danderydsgatan 10 (Aktietorgets lokaler)

VD Lars Stenlund presenterar bokslutet 2003 samt besvarar frågor.

Vi ber Dig bekräfta Din medverkan senast torsdag den 26 februari 17.00 till mailto: , fax: 090-15 49 07, tel: 090 - 15 49 18.

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag som utvecklar och marknadsför programvaror för fastighetsbranschen och energibranschen. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Show as PDF