Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec tilldelad högsta kreditvärdighet AAA

12:56 / 13 December 2004 Vitec Press release

Vitec har tilldelats högsta kreditvärdighet AAA, enligt kreditvärderingsföretaget Dun & Bradstreet. -- "Ett högt kreditbetyg innebär att finansiärer och affärspartners kan känna stor trygghet trots att en snabb tillväxt alltid innebär finansiella påfrestningar för ett företag. En hög kreditvärdighet är viktigt för Vitec ur alla aspekter.", säger VD Lars Stenlund. Vitec har lyckats kombinera snabb tillväxt med en solid ekonomisk ställning tack vare en god lönsamhet. Tilldelning av det högsta kreditbetyget, AAA, innebär enligt Dun & Bradstreet ett objektivt kvitto på detta, samtidigt som det stärker bolaget i affärsförhandlingar och vid försäljning av företagets tjänster.

Kontakt: Lars Stenlund, VD Vitec i Umeå AB (publ). 070-659 49 39 www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec i Umeå AB (publ) är ett programvarubolag. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

Vitec Software Group AB

Show as PDF