Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitecs delårsrapport januari-september 2004

09:19 / 28 October 2004 Vitec Press release

· RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 47% TILL 1,6 MKR (1,1 MKR) · OMSÄTTNING UPP 33% TILL 35,0 MKR ( 26,2 MKR) · VINST PER AKTIE 0,33 KR (0,26 KR) · FLERA INTERNATIONELLA ORDER MOTSVARANDE ÖVER 2 MKR

EKONOMI Resultat efter skatt för perioden blev 1,2 Mkr (0,8 Mkr). Orderstocken oförändrad 9,3 Mkr (9,1 Mkr). Kassaflödet från löpande verksamhet före rörelsekapitaländring ökade till 4,7 Mkr (+37%) eller 1,34 kr/aktie. Aktiveringar för produktutveckling uppgick till 2,06 Mkr (1,61 Mkr) medan avskrivningar på aktiverad utveckling uppgick till 1,33 Mkr (0,91 Mkr). Goodwillavskrivningarna uppgick till 1,45 Mkr (1,21 Mkr). Likvida medel inklusive beviljade krediter uppgick till 18,0 Mkr (10,6 Mkr).

VERKSAMHETEN Vitecs strategi att internationalisera sin verksamhet har börjat ge resultat. Flera avtal med internationellt verksamma företag med svensk anknytning har tecknats under perioden. Det sammanlagda ordervärdet överstiger 2 Mkr. Marknadsutsikterna har förbättrats och Vitec förstärker därför organisationen med ytterligare säljare. Orderingången efter periodens slut har bekräftat den positiva tendensen. Vitec Energy har lanserat en portabel lösning till nätdokumentationssystemet NetDoc. Satsningen på nya produkter i Vitec Fastighetssystem har gett konkreta resultat i vunna anbudsutvärderingar och tecknade order. Genom att förstärka utvecklingsgruppen med två medarbetare kommer tempot i utvecklingsprojektet att höjas. Lansering av nya produkter kommer därigenom att kunna tidigareläggas. Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner från Vitecs hemsida på www.vitec.se/rapporter.

Vitec Software Group AB

Show as PDF