Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Klövern väljer Vitecs fastighetssystem

11:05 / 18 June 2003 Vitec Press release

Klövern AB, ett nytt fastighetsbolag noterat på O-listan, valde Vitec som leverantör av fastighetssystem. Ordervärdet uppgår till 600 000 kr. Leveransen pågår och kommer att slutföras under augusti.

Vitec kommer att leverera både hyres- och ekonomisystem till Klövern. Klöverns fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om 391 000 kvm och det bokförda fastighetsvärdet uppgår till 1,9 miljarder kr. De årliga hyresintäkterna är c:a 260 Mkr varav c:a 70 procent kommer från de 8 största orterna. Bolaget skapades genom att det tidigare Internetbolaget Adcore stöptes om och bytte namn till Klövern AB. Klövern har dessutom nyligen tecknat en avsiktsförklaring att förvärva fastigheter av Mandamus och Akelius Kontor AB vilket kan komma att utöka beståndet med ytterligare 249 000 kvm. ”Vitec är en stark leverantör till privata fastighetsägare och med denna affär befästs vår position som ett mycket attraktivt alternativ också för de noterade fastighetsbolagen. Vi har redan några noterade bolag som kunder och tack vare vår fastlagda utvecklingsstrategi fortsätter vi uppenbarligen att förbättra vår konkurrenskraft”, säger Lars Stenlund, VD för Vitec.

För frågor kontakta vd Lars Stenlund 070-659049039, e-post mailto: VITEC I UMEÅ AB (Publ) www.vitec.se Box 7965, 907 19 Umeå. Telefon 090-15 49 00, fax 15 49 07

Vitec i Umeå AB (publ) utvecklar och marknadsför programvaror för fastighetsbranschen och energibranschen. Bolaget omsätter idag ca 40 Mkr och har ca 40 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vitec är noterat på Aktietorget.

www.aktietorget.se/pressdocs/Vitec/906/vitec030618.doc

Vitec Software Group AB

Show as PDF