Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: VITEC FÖRVÄRVAR DEVA INVISION

16:43 / 10 December 2003 Vitec Press release

Vitec har idag avtalat om förvärv av samtliga aktier i Västeråsbaserade Deva Invision. Bolaget, som marknadsför egenutvecklade Internettjänster till fastighets- och industrikunder, omsätter ca 10 Mkr 2003.

Deva Invision är landets ledande leverantör av Internettillämpningar till fastighets- och bostadsbranschen. Deva Invision kompletterar Vitecs kunderbjudande med mycket god passform. Detta gör Vitec till en leverantör med best-in-class-kvalitet även för fastighetsbolagens Internettjänster, t.ex. uthyrningsverksamheten. Förvärvet stärker Vitecs position som ledande leverantören av IT-stöd till fastighetsbranschen. Vitecs målsättning är att kunna erbjuda marknadens bästa programvarustöd för fastighetsbranschen oavsett affärstillämpning och med Deva Invisions prisbelönta Internettjänster kan Vitec erbjuda kunderna marknadsledande webbapplikationer. Vitec och Deva Invision har under de senaste två åren samarbetat i ett antal projekt. Flera stora fastighetsbolag bl.a. AP-fastigheter och Botkyrkabyggen är redan idag gemensamma kunder. ”Vi har länge haft Deva Invision på listan över önskeförvärv. Passformen mellan bolagen är mycket god och slagkraften i kombinationen är avsevärd. Vi fortsätter på den inslagna vägen framöver och tittar vidare på fler förvärv längre fram. Vitec ska fortsätta att växa och det här är första etappen på nästa expansionsfas för bolaget.”, säger Lars Stenlund, vd i Vitec. ”Deva Invision har sedan företaget startades arbetat fokuserat med att utveckla Internetsystem. Vi har många av landets största bostadsföretag som kunder och får nu tillsammans med Vitec möjlighet att ytterligare stärka erbjudandet till våra kunder inom bostads- och fastighetsbranschen. Det faktum att vi och Vitec redan skapat lösningar till gemensamma kunder innebär att affärsmodellen till stora delar redan finns på plats. Deva Invision kommer även framgent att fokusera på sina två verksamhetsområden: Fastighet och Industri/Tjänste”, säger Peter Ovrin, vd i Deva Invision.

Kontakta Lars Stenlund 070-659 49 39, vd Vitec eller Peter Ovrin 0734-440 460, vd Deva Invision. Se även www.vitec.se för mer information.

Vitec Software Group AB

Show as PDF