Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport för perioden januari-juni 2002

10:50 / 30 August 2002 Vitec Press release

Nettoomsättningen uppgick till 20,0 Mkr (20,9 Mkr).

Resultat före goodwill upp 73% till 1,9 Mkr (f. å. 1,1 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev 970 Tkr (249 Tkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,2 Mkr (-0,3 Mkr) och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 3,5 Mkr (-1,1 Mkr).

Orderingången uppgick till 14 007 Tkr (18 207 Tkr) och den utgående orderstocken 13,7 Mkr (13,0 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 9,7 Mkr (8,7 Mkr). Soliditeten var 53%.

Den totala kostnaden för produktutveckling under de närmaste tre åren beräknas uppgå till 18 Mkr. Extern lånefinansiering på 6 Mkr har erhållits av Norrlandsfonden. Återstående 12 Mkr ryms inom Vitecs normala kostnadsram för produktutveckling.

Vitec Energy har nått position som ledande för elprognosmodeller.

Antalet anställda i koncernen var 42 (f.å. 49)

Aktiestocken per den 30 juni 2002 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre.

Resultat/aktie (efter full konvertering) 0,28 kr (0,08). Likvida medel/aktie (inkl kortfr plac) 2,80 kr (2,51).

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel:070-659 49 39 http:// eller se www.vitec.se.

Nettoomsättningen uppgick till 20,0 Mkr (20,9 Mkr).

Resultat före goodwill upp 73% till 1,9 Mkr (f. å. 1,1 Mkr). Resultatet efter finansiella poster blev 970 Tkr (249 Tkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,2 Mkr (-0,3 Mkr) och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 3,5 Mkr (-1,1 Mkr).

Orderingången uppgick till 14 007 Tkr (18 207 Tkr) och den utgående orderstocken 13,7 Mkr (13,0 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 9,7 Mkr (8,7 Mkr). Soliditeten var 53%.

Den totala kostnaden för produktutveckling under de närmaste tre åren beräknas uppgå till 18 Mkr. Extern lånefinansiering på 6 Mkr har erhållits av Norrlandsfonden. Återstående 12 Mkr ryms inom Vitecs normala kostnadsram för produktutveckling.

Vitec Energy har nått position som ledande för elprognosmodeller.

Antalet anställda i koncernen var 42 (f.å. 49)

Aktiestocken per den 30 juni 2002 utgörs av 1 000 000 A-aktier och 2 464 000 B-aktier. Nominellt värde är 50 öre.

Resultat/aktie (efter full konvertering) 0,28 kr (0,08). Likvida medel/aktie (inkl kortfr plac) 2,80 kr (2,51).

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel:070-659 49 39 http:// eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB