Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport för perioden januari-mars 2002

16:57 / 16 May 2002 Vitec Press release

Resultat före goodwill upp 75% till 1,4 Mkr (f.å. 0,8 Mkr).

Nettoomsättningen 10,3 Mkr (10,1 Mkr).

Utgående orderstock 16,1 Mkr (13,4 Mkr).

Miljonorder till Vitec Fastighetssystem AB som skall leverera ett IT-system för hyres- och bostadsrättsadministration till Fastighetsägarna Stockholm. Leverans av systemet har påbörjats och beräknas vara slutförd före årsskiftet.

Framgångsrik produktlansering av Vitec Energy AB av produkten NetDoc 2.0. Order har tecknats för närmare en miljon kronor under perioden. Fler beställningar väntas före sommaren.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7,8 Mkr. Soliditeten var 52%.

Antalet anställda i koncernen uppgår till 40 (f.å. 44).

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 070-659 49 39 http:// eller se www.vitec.se.

Resultat före goodwill upp 75% till 1,4 Mkr (f.å. 0,8 Mkr).

Nettoomsättningen 10,3 Mkr (10,1 Mkr).

Utgående orderstock 16,1 Mkr (13,4 Mkr).

Miljonorder till Vitec Fastighetssystem AB som skall leverera ett IT-system för hyres- och bostadsrättsadministration till Fastighetsägarna Stockholm. Leverans av systemet har påbörjats och beräknas vara slutförd före årsskiftet.

Framgångsrik produktlansering av Vitec Energy AB av produkten NetDoc 2.0. Order har tecknats för närmare en miljon kronor under perioden. Fler beställningar väntas före sommaren.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7,8 Mkr. Soliditeten var 52%.

Antalet anställda i koncernen uppgår till 40 (f.å. 44).

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 070-659 49 39 http:// eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB