Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2001

09:31 / 28 February 2002 Vitec Press release

Resultat efter skatt 1,03 Mkr (f.å. 1,01 Mkr).

Nettoomsättningen 40,1 Mkr (40,4 Mkr).

Utgående orderstock ökade till 19,2 Mkr (15,7 Mkr).

Licensintäkterna ökade med 17% och utgör 24,9% av totala intäkterna. Konsultintäkterna ökade med 6,9% och utgör 63,3% av totala intäkterna.Övriga intäkter, i huvudsak hårdvaruförsäljning, utgör 11,7% av totala intäkterna.

Tillväxtorienterad organisation skapad. Förändringen innebär att affärsområdena nu drivs i egna bolag, Vitec fastighetssystem AB och Vitec Energy AB, samt att moderbolaget har holdingbolagsroll med koncernledningen.

Två inkråmsförvärv genomförda.

Likvida medel uppgick till 6,2 Mkr. Soliditeten var 52%.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 070-659 49 39 alt. http:// eller se www.vitec.se.

Resultat efter skatt 1,03 Mkr (f.å. 1,01 Mkr).

Nettoomsättningen 40,1 Mkr (40,4 Mkr).

Utgående orderstock ökade till 19,2 Mkr (15,7 Mkr).

Licensintäkterna ökade med 17% och utgör 24,9% av totala intäkterna. Konsultintäkterna ökade med 6,9% och utgör 63,3% av totala intäkterna.Övriga intäkter, i huvudsak hårdvaruförsäljning, utgör 11,7% av totala intäkterna.

Tillväxtorienterad organisation skapad. Förändringen innebär att affärsområdena nu drivs i egna bolag, Vitec fastighetssystem AB och Vitec Energy AB, samt att moderbolaget har holdingbolagsroll med koncernledningen.

Två inkråmsförvärv genomförda.

Likvida medel uppgick till 6,2 Mkr. Soliditeten var 52%.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 070-659 49 39 alt. http:// eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB