Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport för perioden januari-september 2002

15:33 / 4 November 2002 Vitec Press release

Nettoomsättningen uppgick till 26,1 Mkr (28,2) Mkr).

Resultat före goodwill 1,7 Mkr (f. å. 0,5 Mkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,7 Mkr (-1,3 Mkr) och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 1,3 Mkr (-2,3 Mkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 660 tkr. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 1 402 tkr.

Orderingången uppgick till 18 668 Tkr (22 490 Tkr). Utgående orderstock 12,0 Mkr (10,1 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7,5 Mkr (7,5 Mkr). Soliditeten var 63%.

Organisationen trimmad för enhetlig produktlinje.

Antalet anställda i koncernen var 41 (f.å. 49)

Partneravtal tecknat med XOR Group AB.

Vitec har även tecknat OEM-avtal med DataVara AB, som i och med lanseringen av Vitec Lön blir OEM-leverantör av löneprogram till Vitec.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Nettoomsättningen uppgick till 26,1 Mkr (28,2) Mkr).

Resultat före goodwill 1,7 Mkr (f. å. 0,5 Mkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 3,7 Mkr (-1,3 Mkr) och kassaflödet efter investeringsverksamheten uppgick till 1,3 Mkr (-2,3 Mkr). Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 660 tkr. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 1 402 tkr.

Orderingången uppgick till 18 668 Tkr (22 490 Tkr). Utgående orderstock 12,0 Mkr (10,1 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7,5 Mkr (7,5 Mkr). Soliditeten var 63%.

Organisationen trimmad för enhetlig produktlinje.

Antalet anställda i koncernen var 41 (f.å. 49)

Partneravtal tecknat med XOR Group AB.

Vitec har även tecknat OEM-avtal med DataVara AB, som i och med lanseringen av Vitec Lön blir OEM-leverantör av löneprogram till Vitec.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB