Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec och XOR Group AB ingår partneravtal kring IT-stöd till

09:37 / 18 October 2002 Vitec Press release

Samarbetet syftar till att skapa en stark aktör på den annars fragmenterade marknaden för IT-stöd till fastighetsbolagen.

Vitec är fokuserat på de speciella affärsprocesser som finns hos fastighetsbolagen och har idag en redan stark ställning med ca 600 kunder i Sverige. XOR:s ekonomi- och beslutsstödsystem XOR Control tillgodoser de mer generella behoven kring ekonomi- och ledningsinformation som finns hos fastighetsbolagen. XOR utvecklar ekonomi- och beslutsstödssystem för företag i alla storlekar och branscher. Mer än 75 000 människor använder dagligen XOR-produkter i sitt arbete. Integrationen mellan Vitecs och XOR:s systemdelar blir också transparent tack vare den gemensamma utvecklingsplattformen.

Partnerskapet ger mycket goda förutsättningar för oss att bygga effektiva och värdeskapande IT-lösningar till våra kunder, säger Lars Stenlund, vd i Vitec.

För mer information kontakta Lars Stenlund tel 070-659 49 39 eller Leif Liljebrunn 0704-26 61 02 alt. se www.vitec.se.

Samarbetet syftar till att skapa en stark aktör på den annars fragmenterade marknaden för IT-stöd till fastighetsbolagen.

Vitec är fokuserat på de speciella affärsprocesser som finns hos fastighetsbolagen och har idag en redan stark ställning med ca 600 kunder i Sverige. XOR:s ekonomi- och beslutsstödsystem XOR Control tillgodoser de mer generella behoven kring ekonomi- och ledningsinformation som finns hos fastighetsbolagen. XOR utvecklar ekonomi- och beslutsstödssystem för företag i alla storlekar och branscher. Mer än 75 000 människor använder dagligen XOR-produkter i sitt arbete. Integrationen mellan Vitecs och XOR:s systemdelar blir också transparent tack vare den gemensamma utvecklingsplattformen.

Partnerskapet ger mycket goda förutsättningar för oss att bygga effektiva och värdeskapande IT-lösningar till våra kunder, säger Lars Stenlund, vd i Vitec.

För mer information kontakta Lars Stenlund tel 070-659 49 39 eller Leif Liljebrunn 0704-26 61 02 alt. se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB