Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec förvärvar Fasterix

09:24 / 1 June 2001 Vitec Press release

Vitec har förvärvat produkträttigheterna till IT-systemet Fasterix från Teamab IT AB. Förvärvet stärker ytterligare Vitecs närvaro på marknaden för IT-stöd till fastighetsbolag och ger samtidigt skalfördelar för framtida produktutveckling. Teamab IT AB har omsatt ca 1,5 Mkr med god lönsamhet. Affären förväntas inte ge någon resultatpåverkan under 2001.

Fasterixkunderna är medelstora och mindre fastighetsbolag som står inför ett teknikskifte. Säljare av produkträttigheterna är Teamab IT AB som genom försäljningen renodlar sin verksamhet mot konsulting.

Vitec omsätter idag ca 50 Mkr och har de tre senaste åren vuxit med över 50 procent per år. Koncernen har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö.

Kontaktperson vd Lars Stenlund tel 070-659 49 39 eller se www.vitec.se.

Vitec har förvärvat produkträttigheterna till IT-systemet Fasterix från Teamab IT AB. Förvärvet stärker ytterligare Vitecs närvaro på marknaden för IT-stöd till fastighetsbolag och ger samtidigt skalfördelar för framtida produktutveckling. Teamab IT AB har omsatt ca 1,5 Mkr med god lönsamhet. Affären förväntas inte ge någon resultatpåverkan under 2001.

Fasterixkunderna är medelstora och mindre fastighetsbolag som står inför ett teknikskifte. Säljare av produkträttigheterna är Teamab IT AB som genom försäljningen renodlar sin verksamhet mot konsulting.

Vitec omsätter idag ca 50 Mkr och har de tre senaste åren vuxit med över 50 procent per år. Koncernen har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö.

Kontaktperson vd Lars Stenlund tel 070-659 49 39 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB