Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport för perioden januari-mars 2001

12:08 / 27 April 2001 Vitec Press release

Resultat före goodwill ökade med 31% till 0,79 Mkr (f.å. 0,60 MKr).

Nettoomsättningen blev 10,1 Mkr (f.å. 10,0 Mkr).

Utgående orderstock 13,4 Mkr (f.å. 12,8 Mkr).

Orderingången av nya licenskontrakt ökade med 118%.

Licens-intäkterna ökade med 34% och blev för perioden 2,8 Mkr (f.å. 2,1 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 8 633 Tkr. Soliditeten är 52%.

Antalet anställda i koncernen uppgick till 44 (f.å. 47).

Energimyndigheten har gett Vitec i uppdrag att leverera en Internettjänst med rikstäckande data för energiförbrukning i fastigheter. Ordervärdet är ca 2 milj kr och projekttiden är drygt ett år.

Delårsrapport andra kvartalet 31 augusti

För information kontakta vd Lars Stenlund 070-659 49 39 eller se www.vitec.se.

Resultat före goodwill ökade med 31% till 0,79 Mkr (f.å. 0,60 MKr).

Nettoomsättningen blev 10,1 Mkr (f.å. 10,0 Mkr).

Utgående orderstock 13,4 Mkr (f.å. 12,8 Mkr).

Orderingången av nya licenskontrakt ökade med 118%.

Licens-intäkterna ökade med 34% och blev för perioden 2,8 Mkr (f.å. 2,1 Mkr).

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 8 633 Tkr. Soliditeten är 52%.

Antalet anställda i koncernen uppgick till 44 (f.å. 47).

Energimyndigheten har gett Vitec i uppdrag att leverera en Internettjänst med rikstäckande data för energiförbrukning i fastigheter. Ordervärdet är ca 2 milj kr och projekttiden är drygt ett år.

Delårsrapport andra kvartalet 31 augusti

För information kontakta vd Lars Stenlund 070-659 49 39 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB