Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Ordinarie bolagsstämma i Vitec den 9 maj

13:05 / 17 April 2001 Vitec Press release

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas till bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2001 kl.18.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, Umeå. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 27 april 2001, dels anmäla sin avsikt att deltaga senast torsdagen den 3 maj kl 15.00 på tel 090-15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post http://. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 27 april genom förvaltares försorg, låta tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr o m den 30 april 2001 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå.

För mer information kontakta bolaget 090-15 49 00 eller se hemsidan www.vitec.se

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas till bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2001 kl.18.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, Umeå. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken den 27 april 2001, dels anmäla sin avsikt att deltaga senast torsdagen den 3 maj kl 15.00 på tel 090-15 49 00, fax 090-15 49 07 eller e-post http://. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, i god tid före den 27 april genom förvaltares försorg, låta tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att deltaga vid stämman. Fullständiga handlingar finns fr o m den 30 april 2001 tillgängliga på bolagets kontor i Umeå.

För mer information kontakta bolaget 090-15 49 00 eller se hemsidan www.vitec.se

Vitec Software Group AB