Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec tecknar Letter of Intent att förvärva MiniMax Energy AB

10:08 / 23 February 2001 Vitec Press release

Vitec har tecknat ett letter of intent att förvärva verksamheten i MiniMax Energy AB.

Bolaget, som marknadsför egenutvecklade programvaror och tjänster till energibranschen, omsatte ca 4,5 Mkr år 2000. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott redan under innevarande år. Affären ger inte upphov till någon goodwillpost.

MiniMax Energy AB:s programvaror används av energidistributörer av fjärrvärme och el, både nationellt och internationellt. Programvarorna, som kompletterar Vitecs befintliga produkter och tjänster inom energiområdet, finns inom områdena GIS, beräkning, projektering, drift och underhåll av nät. Genom förvärvet fördubblar Vitec omsättningen inom affärsområde Energi. Säljare är MiniMax Data AB som genomför affären som ett led i en renodling av MiniMax-koncernen.

Köpeskillingen består av en kontant del och 135.000 nyemitterade Vitec-aktier.

Vitec i Umeå AB (publ) utvecklar och marknadsför programvaror för energibranschen och fastighetsbranschen. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har växt med över 50 procent per år de tre senaste åren. Bolaget har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö. Vitec i Umeå AB (publ) är noterat på Aktietorget.

MiniMax Data utvecklar ledningssystem, administrativa system för handels- och industriföretag samt kassasystem med egen hårdvarutillverkning. MiniMax Data tar totalansvar för installation, utbildning och driftsättning avseende såväl maskinvara, programvara som kommunikationslösningar och Internet. MiniMax-konsulter hjälper även kundföretagen i den dagliga verksamheten. Bolaget har ca 110 anställda med kontor i Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Oslo och Stockholm.

Kontaktpersoner: Vitec, vd Lars Stenlund tel:070-659 49 39 MiniMax Data AB, vd Magnus Lindqvist tel:08-603 24 00 eller se hemsidan www.vitec.se

Vitec har tecknat ett letter of intent att förvärva verksamheten i MiniMax Energy AB.

Bolaget, som marknadsför egenutvecklade programvaror och tjänster till energibranschen, omsatte ca 4,5 Mkr år 2000. Förvärvet förväntas ge ett positivt resultattillskott redan under innevarande år. Affären ger inte upphov till någon goodwillpost.

MiniMax Energy AB:s programvaror används av energidistributörer av fjärrvärme och el, både nationellt och internationellt. Programvarorna, som kompletterar Vitecs befintliga produkter och tjänster inom energiområdet, finns inom områdena GIS, beräkning, projektering, drift och underhåll av nät. Genom förvärvet fördubblar Vitec omsättningen inom affärsområde Energi. Säljare är MiniMax Data AB som genomför affären som ett led i en renodling av MiniMax-koncernen.

Köpeskillingen består av en kontant del och 135.000 nyemitterade Vitec-aktier.

Vitec i Umeå AB (publ) utvecklar och marknadsför programvaror för energibranschen och fastighetsbranschen. Bolaget omsätter idag ca 50 Mkr och har växt med över 50 procent per år de tre senaste åren. Bolaget har ca 50 anställda med kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Växjö, Helsingborg och Malmö. Vitec i Umeå AB (publ) är noterat på Aktietorget.

MiniMax Data utvecklar ledningssystem, administrativa system för handels- och industriföretag samt kassasystem med egen hårdvarutillverkning. MiniMax Data tar totalansvar för installation, utbildning och driftsättning avseende såväl maskinvara, programvara som kommunikationslösningar och Internet. MiniMax-konsulter hjälper även kundföretagen i den dagliga verksamheten. Bolaget har ca 110 anställda med kontor i Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Oslo och Stockholm.

Kontaktpersoner: Vitec, vd Lars Stenlund tel:070-659 49 39 MiniMax Data AB, vd Magnus Lindqvist tel:08-603 24 00 eller se hemsidan www.vitec.se

Vitec Software Group AB