Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2000

11:38 / 23 February 2001 Vitec Press release

-Resultat efter skatt ökade till 1,01 Mkr (f.å. -2,34 Mkr) Resultatet blev 2,34 Mkr ( -2,07) före goodwillavskrivningar

-Nettoomsättningen ökade med 86% till 40,4 Mkr (21,7 Mkr)

-Nått position som en av tre huvudleverantörer till svenska fastighetsförvaltare

-Förvärv av Minator AB i Malmö

-Letter of intent att förvärva MiniMax Energy AB efter årets slut

-Utgående orderstock var 15,7 Mkr (10,2).

-Likvida medel uppgick till 9,8 Mkr. Soliditeten var 44%.

För ytterligare information se bolagets hemsida www.vitec.se

-Resultat efter skatt ökade till 1,01 Mkr (f.å. -2,34 Mkr) Resultatet blev 2,34 Mkr ( -2,07) före goodwillavskrivningar

-Nettoomsättningen ökade med 86% till 40,4 Mkr (21,7 Mkr)

-Nått position som en av tre huvudleverantörer till svenska fastighetsförvaltare

-Förvärv av Minator AB i Malmö

-Letter of intent att förvärva MiniMax Energy AB efter årets slut

-Utgående orderstock var 15,7 Mkr (10,2).

-Likvida medel uppgick till 9,8 Mkr. Soliditeten var 44%.

För ytterligare information se bolagets hemsida www.vitec.se

Vitec Software Group AB