Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Vitec: Vitec delårsrapport för perioden januari-september 2001

11:33 / 29 October 2001 Vitec Press release

Resultat före goodwill 459 Tkr (f.å. 1001 Tkr).

Periodens resultat blev - 739 Tkr (38 Tkr).

Nettoomsättningen 28 230 Tkr (f.å. 28 392 Tkr).

Utgående orderstock 10 153 Tkr (f.å. 8 138 Tkr).

Licensintäkter ökade med 23%.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7 541 Tkr eller 2,18 kr/aktie. Soliditeten var 54%.

Antalet anställda i koncernen uppgick till 49 (f.å. 47).

Under årets första tre kvartal har tillväxten för licensintäkter (+23%) och konsultintäkter (+13%) varit tillfredsställande i rådande marknadsklimat medan övriga intäkter, i huvudsak hårdvaruförsäljning, har minskat.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Resultat före goodwill 459 Tkr (f.å. 1001 Tkr).

Periodens resultat blev - 739 Tkr (38 Tkr).

Nettoomsättningen 28 230 Tkr (f.å. 28 392 Tkr).

Utgående orderstock 10 153 Tkr (f.å. 8 138 Tkr).

Licensintäkter ökade med 23%.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 7 541 Tkr eller 2,18 kr/aktie. Soliditeten var 54%.

Antalet anställda i koncernen uppgick till 49 (f.å. 47).

Under årets första tre kvartal har tillväxten för licensintäkter (+23%) och konsultintäkter (+13%) varit tillfredsställande i rådande marknadsklimat medan övriga intäkter, i huvudsak hårdvaruförsäljning, har minskat.

För mer information kontakta vd Lars Stenlund tel 090-15 49 00 eller se www.vitec.se.

Vitec Software Group AB