Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Vitec

Vitec

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Vitec: Avslut i Vitec på 1 krona är backad

Två säljordrar i småorderboken har felaktigt blivit avköpta på 1 kr. Senaste betalkurs var 5,10 kr. Med anledning av detta har avsluten blivit ogiltig...

17:32 / 5 Sep Vitec Press release

Vitec: Vitec förvärvar Fasterix

Vitec har förvärvat produkträttigheterna till IT-systemet Fasterix från Teamab IT AB. Förvärvet stärker ytterligare Vitecs närvaro på marknaden för IT...

09:24 / 1 Jun Vitec Press release

Vitec: Vitec genomför MiniMax-affären

Vitec har förvärvat verksamheten i MiniMax Energy AB i enlighet med det Letter of intent som tecknades den 23 februari. Bolaget, som marknadsför egenu...

10:01 / 26 Apr Vitec Press release

Vitec: Ordinarie bolagsstämma i Vitec den 9 maj

Aktieägarna i Vitec i Umeå AB (publ) kallas till bolagsstämma onsdagen den 9 maj 2001 kl.18.00 i Uminova Science Park, Tvistevägen 48, Umeå. Aktieägar...

13:05 / 17 Apr Vitec Press release