Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

11:22 / 24 March 2022 Trianon Press release

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556183-0281 Fastighets AB Trianon
Instrument SE0009921471 B class shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 598 485
Antal rösträtter 259 849
 
Transaktionen
Datum 2022-03-23
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 748 485
 - direkt innehavda rösträtter 274 849
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,00224 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,19155 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,19155 % 2 748 485
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,19155 % 2 748 485
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 274 849
 - andel av rösträtter 5,19155 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/