Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon meddelar utfall av budpliktsbudet på Signatur Fastigheter

08:45 / 21 September 2021 Trianon Press release

Fastighets AB Trianon ("Trianon") lämnade den 24 augusti 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Signatur Fastigheter AB (publ) ("Signatur Fastigheter") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 20 september 2021. Efter utgången av acceptperioden innehar Trianon cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter.

När Erbjudandet lämnades innehade Trianon totalt 16 015 485 B-aktier i Trianon, motsvarande cirka 45,8 procent av antalet aktier och 45,7 procent av antalet röster i Signatur Fastigheter. Efter Erbjudandets offentliggörande har Trianon förvärvat ytterligare totalt 5 443 509 B-aktier i ett antal olika transaktioner på Nasdaq First North Growth market.

Fram till och med den 20 september 2021 hade 6 147 A-aktier och 12 142 505 B-aktier lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 34,7 procent av antalet aktier och 34,8 procent av antalet röster. Trianon innehar därmed totalt 6 147 A-aktier och 33 601 499 B-aktier i Signatur Fastigheter, motsvarande cirka 96,1 procent av antalet aktier och 96,0 procent av antalet röster i Signatur Fastigheter. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas den 23 september 2021. 

Carnegie Investment Bank AB har agerat rådgivare till Trianon i transaktionen och Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och vice VD
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 21 september 2021 klockan 08:45 CEST.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 415 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 juni 2021 på cirka 9,7 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/