Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

13:43 / 19 July 2021 Trianon Press release

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556183-0281 Fastighets AB Trianon
Instrument SE0009921471 B class share
Innehavare SEB Investment management
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 828 804
Antal rösträtter 182 880
 
Transaktionen
Datum 2021-07-16
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 036 386
 - direkt innehavda rösträtter 203 639
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,43536 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,98077 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,98077 % 2 036 386
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,98077 % 2 036 386
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 203 639
 - andel av rösträtter 3,98077 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/