Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon bjuder in till presentation av delårsrapporten Q1 2021, den 4 maj kl 09:00

14:00 / 27 April 2021 Trianon Press release

Trianon bjuder in till webbsänd telefonkonferens kl 09:00 tisdagen den 4 maj med anledning av delårsrapporten januari-mars 2021 som offentliggörs kl 08:00 samma dag.

Aktieanalytiker, investerare, media och andra intresserade är välkomna att delta i konferensen där Olof Andersson, VD samt Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD presenterar resultatet för Q1 2021. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon på nedan angivet nummer. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

Nummer till telefonkonferensen:

SE: +46 8-56642651
UK: +44-3333009032

Länk till webbsändningen:

https://financialhearings.com/event/13705

För deltagande i telefonkonferensen/webbsändningen behövs ingen föranmälan men ring vänligen in fem minuter innan utsatt tid för att möjliggöra för mötet att börja i tid.

Rapporten

https://ir.trianon.se/ släpper vi delårsrapporten januari-mars samma dag, 4 maj kl 08:00.Välkommen att medverka!

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD, 040-611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se

Nina Gilljam, kommunikationschef/IR, 0708-699 022, nina.gilljam@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2020 på cirka 9,5 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/