Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

10:06 / 4 February 2021 Trianon Press release

Flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556183-0281 Fastighets AB Trianon
Instrument SE0009921471 Aktier
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 795 017
Antal rösträtter 3 795 017
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-02-02
Gränsvärde för antal aktier 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 695 017
 - direkt innehavda rösträtter 3 695 017
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,86 %
 - direkt innehavda rösträtter 7,22 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,22 % 3 695 017
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,22 % 3 695 017
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/