Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

10:29 / 19 October 2021 Trianon Press release

Korrigering flaggningsmeddelande i Fastighets AB Trianon

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556183-0281 Fastighets AB Trianon
Instrument SE0009921471 B-Shares
Innehavare Martin Gren
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 752 524
Antal rösträtter 375 252,4
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-08-31
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 752 524
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 375 252,4
Andel
 - aktier 9,94007 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 7,29473 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,29473 % 3 752 524
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 7,29473 % 3 752 524
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag AB Grenspecialisten
 - antal rösträtter 375 252,4
 - andel av rösträtter 7,29473 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 375 252,4
 - andel av rösträtter 7,29473 %
 
Kommentar
Changes due to: Issue from non-cash consideration
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/