Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon vinner markanvisning för utveckling av kvarteret Hanna i Arlöv

10:00 / 23 April 2020 Trianon Press release

I december 2019 bjöd Burlövs kommun in till en markanvisningstävling för att utveckla och bebygga kvarteret Hanna intill Burlöv Centralstation. Nu står det klart att Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab vunnit markanvisningen för kvarteret Hanna med konceptet Stadsbruket. Projektet passar väl in i Trianons strategi med lokal närvaro och fastigheter i Malmö med omnejd.

Markanvisningen avser ett nytt exploateringsområde i centrala Arlöv, alldeles intill stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden. Trianon utvecklar och bygger här ett hybridkvarter som samlar cirka 150 bostäder samt kontor, sport, träning och mobilitet på en och samma yta. Kvarteret Hanna är tänkt att bli ett landmärke och en levande mötesplats för Burlöv - här möts, umgås och trivs besökare och tågresenärer tillsammans med invånare i en spännande mix av verksamheter och inbjudande arkader som på ett effektfullt sätt flyter ihop med stationstorgets offentliga rum.

-Vi är mycket glada över att få vara med och skapa en ny och hållbar stadsdel med ett stationsnära läge åt Burlövs kommun. Trianon kommer här på ett aktivt och engagerat sätt kunna bidra till både utveckling och attraktionskraft med både hyres- och bostadsrätter samt ytterligare lokaler, så att konceptet Stadsbruket och kvarteret Hanna blir den centrala pusselbit i Burlövs framtida stationsområde som kommunen efterfrågar, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon.

Byggstart väntas ske första kvartalet 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Telefon: 040-611 39 23
anna.heide@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO/IR
Telefon: 040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Karta och illustrationer
https://share.mediaflowpro.com/?GIAFITM3ZP

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 75 fastigheter om 344 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, ca@avanza.se.Förmer information se: www.trianon.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/