Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Trianon

13:50 / 26 March 2020 Trianon Press release

Valberedningen för Fastighets AB Trianon (publ) föreslår, mot bakgrund av att Jan Barchan och Mats Cederholm avböjt omval, att Jens Ismunden och Axel Barchan väljs som nya styrelseledamöter på årsstämman den 17 juni 2020.

Jens Ismunden, född 1976, Magister företagsekonomi vid Lunds universitet, är verksam som Senior Advisor för AB Grenspecialisten och RoosGruppen AB. Styrelseledamot i Lendify AB. Jens Ismunden innehar 1 350 B-aktier i Trianon. Jens är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.
Axel Barchan, född 1993, Ek. kand. vid Lunds universitet, tidigare verksam inom investment banking på Carnegie. Axel är styrelseledamot och verksam i Briban Invest AB, Utvecklings AB Laburnum och Nok9 AB. Axel Barchan innehar 13 900 B-aktier i Trianon. Axel är oberoende till bolaget och ledning samt beroende till större ägare.
Valberedningen har vidare meddelat att de föreslår omval av de ordinarie styrelseledamöterna Olof Andersson, Viktoria Bergman, Boris Lennerhov och Elin Thott samt suppleanterna Sofie Karlsryd och Ebba Leijonhufvud. Valberedningen föreslår att Boris Lennerhov väljs till ny styrelseordförande. För mer information angående befintliga ledamöter, se Trianons webbplats www.trianon.se.
Årsstämman äger rum onsdagen den 17 juni 2020 kl. 16.00 i Multihuset, Betonggatan 16, Limhamn, Malmö. Kallelse till årsstämma kommer att offentliggöras senast fyra veckor före årsstämman.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 72 fastigheter om 341 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.www.trianon.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/