Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon hyr ut 900 kvm till Kirurgicentrum Skåne AB i Multihuset

15:38 / 20 March 2020 Trianon Press release

Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom hälsa och sjukvård för inflyttning i Multihuset på Limhamn. Företaget Kirurgicentrum Skåne AB med specialistläkarverksamhet och kirurgi som inriktning, kommer att att hyra 900 kvm i Multihuset.

Trianon har tecknat ännu ett avtal för uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler i Multihuset på Limhamn, denna gång ett tioårigt avtal med en årshyra om 2,9 Mkr. Den nya aktören Kirurgicentrum Skåne AB flyttar i oktober in sin verksamhet innefattande bland annat specialistläkarverksamhet inom kirurgi och operationer.

 

-Att ännu en hyresgäst på kort tid tecknar hyresavtal med oss i Multihuset på Limhamn visar att det finns en stor efterfrågan på våra lokaler för närvarande. Det gläder mig att olika branscher, denna gång en vårdverksamhet, ser de många fördelarna med Multihusets attraktiva läge, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

 

Om Multihuset
Multihuset i Limhamn omfattar cirka 19 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka hälften består av ett parkeringshus. Multihuset är ett servicenav för de bostäder som finns i området med vårdcentral, barnavårdscentral, livsmedelsbutik, parkering, apotek och förskola. Multihuset består också av ett trettiotal lägenheter samt attraktiva kontor för företag.

 

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD Trianon

040-611 34 97

olof.andersson@trianon.se

 

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 72 fastigheter om 341 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/