Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Klart med Trianons första kontorshyresgäst i Multihuset

17:05 / 16 March 2020 Trianon Press release

Trianon har tecknat hyresavtal med en aktör inom telekom i Multihuset på Limhamn. Företaget One Sell AB blir därmed första kontorshyresgästen i Multihuset.

Trianon har tecknat ett treårigt avtal om uthyrning av kontorslokaler i Multihuset på Limhamn. Den nya aktören One Sell AB flyttar senast juni in sin verksamhet inom telekom innefattande bland annat telemarketing och kundtjänst.

-Det känns väldigt bra att välkomna första kontorshyresgästen till Multihuset på Limhamn. Vi har dessutom förhandlingar igång med ytterligare hyresgäster och upplever en stor efterfrågan på lokaler för närvarande, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

-Jag är mycket glad för att ha fått möjligheten att flytta kontoret till denna inspirerande miljö. Utsikten, läget och de fräscha lokalerna kommer att bli en fantastisk miljö för oss, säger Jason Grannum, VD på One Sell AB.

 

Om Multihuset
Multihuset i Limhamn omfattar cirka 19 800 kvadratmeter uthyrningsbar yta, varav cirka hälften består av ett parkeringshus. Multihuset är ett servicenav för de bostäder som finns i området med vårdcentral, barnavårdscentral, livsmedelsbutik, parkering, apotek och förskola. Multihuset består också av ett trettiotal lägenheter samt attraktiva kontor för företag.

 

För ytterligare information, kontakta:

Olof Andersson, VD Trianon,
Telefon: 040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Jason Grannum, VD One Sell AB,
Telefon: 0708-11 02 92
jason@onesell.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 72 fastigheter om 341 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 december 2019 på cirka 8,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20, e-mail: ca@avanza.se. För mer information se: www.trianon.se.

 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/