Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Trianon

Trianon

Fastighets AB Trianon: Trianon har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad

16:30 / 11 December 2020 Trianon Press release

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Fastighets AB Trianons (publ) ("Trianon" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. 

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är planerad till den 17 december 2020 och sista dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market är beräknad till den 16 december 2020. Aktierna kommer att handlas i mid cap-segmentet med såväl oförändrat kortnamn (TRIAN B) som ISIN-kod (SE0009921471).

Aktieägare i Trianon behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller avnoteringen från Nasdaq First North Premier Growth Market.

"Listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad har varit ett viktigt mål 2020 för att långsiktigt utveckla Trianon. Det här ger oss ytterligare möjligheter att utveckla bolaget och skapa värde för aktieägare", säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Prospekt
Trianon har upprättat ett prospekt med anledning av upptagandet till handel av Trianons aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen och offentliggöras på Trianons webbplats (https://ir.trianon.se/) omkring den 15 december 2020.

Rådgivare
Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Trianon i samband med noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD
040-611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig
040-611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 84 fastigheter om 401 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2020 på cirka 9,4 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-409 421 20, e-mail: ca@avanza.se.För mer information se: www.trianon.se                  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/