Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel för första kvartalet 2022

10:00 / 5 May 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under det första kvartalet 2022 till 942 768 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 475 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 433 052 fat olja, motsvarande 46 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 479 544 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 80,4 per fat.


Produktion
(fat)*
Net entitlement (fat)** Oljeförsäljning
(fat)
Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q1 2022 942 768 433 052 479 544 80,4
Q4 2021 980 599 432 469 514 683 73,7
Q3 2021 1 037 768 428 121 448 740 66,7
Q2 2021 1 003 750 420 655 477 708 59,7
Q1 2021 1 042 686 518 895 367 726 46,7
Helåret 2021 4 064 803 1 800 140 1 808 857 62,8
Helåret 2020 4 148 818 2 157 385 2 317 875 47,7

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2021.

Kvartalsrapporten för det första kvartalet 2022 publiceras den 10 maj 2022.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/