Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Produktionsuppdatering april 2022

12:15 / 17 May 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under april 2022 till 299 582 fat olja, motsvarande en genomsnittlig produktion om 9 986 fat olja per dag.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under april 2022 var USD 91,96 per fat. OSP tillkännages av Sultanatet Omans departement för energi och mineraler, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/