Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oils årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021

18:35 / 8 April 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oil offentliggör årsredovisningen för 2021, inklusive bolagsstyrningsrapport och rapport över betalningar till myndigheter, samt hållbarhetsrapport för 2021. Rapporterna finns nu tillgängliga på www.tethysoil.com. Den svenska årsredovisningen kan laddas ner som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/