Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oils reservutveckling 2021 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 82 procent

00:25 / 8 February 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2021 uppgick till 26 174 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 82 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 15 600 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2021 och 2020 reviderades av den oberoende kvalificerade revisorn av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Utveckling av reserver, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2020 17 948 26 922 37 874
Produktion 2021 -4 057 -4 057 -4 057
Tillägg och uppdateringar 3 366 3 309 5 587
Summa 31 december 2021 16 645 26 174 38 449
Reserversättningsgrad, 83% 82% 137%

Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver från det pågående utvärderingsprogrammet av Ulfa-, Erfan- och Ananfälten, positiva revideringar av reserverna på fälten Farha South och Shahd.

Baserat på ERCEs modell uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till
7 825 mbo i 1P, 10 786 mbo i 2P och 14 233 mbo i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. Huvuddelen av de uppskattade betingade resurserna avser Ulfa-, Samha- och Erfanfälten, med ett mindre bidrag från förlängningar av Shahd fälten. Att utveckla de betingade resurserna är betingat av resultaten från det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2021 5 640 15 600 33 360

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/