Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel fjärde kvartalet 2021

16:45 / 31 January 2022 Tethys Oil Press release

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under fjärde kvartalet 2021 till 980 599 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 10 659 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 432 469 fat olja, motsvarande 44 procent av den totala produktionen. Under kvartalet såldes 514 683 fat olja till ett erhållet oljepris om USD 73,7 per fat.


Produktion
(fat)*
Net Entitlement (fat)** Oljeförsäljning (fat) Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q4 2021 980 599 432 469 514 683 73,7
Q3 2021 1 037 768 428 121 448 740 66,7
Q2 2021 1 003 750 420 655 477 708 59,7
Q1 2021 1 042 686 518 895 367 726 46,7
Q4 2020 1 018 653 529 699 547 338 42,3
Helår 2021 4 064 803 1 800 140 1 808 857 62,8
Helår 2020 4 148 818 2 157 385 2 317 875 47,7

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktion och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement varierar beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader under perioden. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2020.

Oljeförsäljningen om 514 683 fat under det fjärde kvartalet 2021 omfattar de planerade månatliga oljeförsäljningarna för september till december 2021. Följaktligen reflekterar det fjärde kvartalets erhållna oljepris om USD 73,7 per fat prissättningen för månaderna september till december 2021. Det genomsnittliga officiella försäljningspriset (”OSP”) för samma period var USD 74,1 per fat.

Kvartalsrapporten för fjärde kvartalet och helåret 2021 publiceras den 8 februari 2022.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/