Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil antar ny utdelningspolicy

19:19 / 8 April 2021 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har fastställt ny utdelningspolicy:

”Tethys Oil strävar efter att ge en långsiktigt hållbar och ökande ordinarie utdelning som finansieras av kassaflödet från Bolagets producerande tillgångar. Distribution till aktieägarna måste alltid ligga i linje med Bolagets långsiktiga operativa och finansiella åtaganden, marknadsförutsättningar och tillgång till extern finansiering. För att möjliggöra för Bolaget att optimera kapitalstrukturen, kan ytterligare distribution till aktieägarna ske genom exempelvis aktieinlösen eller återköp av aktier.”

Den nya målsättningen ersätter tidigare mål för kapitalstruktur:

”Tethys Oils primära mål är att skapa aktieägarvärde och kommer härvid att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa.”

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/