Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Flödestestprogram på prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49 avslutat

14:30 / 23 March 2021 Tethys Oil Press release

Flödestestprogrammet på prospekteringsborrningen Thameen-1 på Block 49 har avslutats. Inga flöden till ytan kunde uppmätas, men vätskeprover från reservoardjup i borrhålet har tagits. Borrhålet kommer att tillfälligt förslutas för att möjliggöra återinträde efter att ytterligare utvärderingar har genomförts.

Thameen-1 borrades till sitt slutgiltiga djup i februari 2021. I borrhålet påträffades spår av kolväten i borrningens huvudmål, sandstenslagret Hasirah. Mätningar i borrhålet (loggning) indikerade en kolvätekolumn om närmare 40 meter brutto. Borrkärnor från sidan av borrhålet, vätskeprover och tryckdata kommer att ytterligare analyseras tillsammans med omfattande mätdata från borrhålet.

”Ett något mindre steg framåt än vad vi hade hoppats på, men resultaten så här långt uppgraderar väsentligt potentialen för kolväten på Block 49. När all data från prospekteringsborrningen Thameen-1 har sammanställts kommer vi att planera nästa steg för borrhålet och Block 49 överlag,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil AB.

Tethys Oil AB är genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd operatör och har 50 procents intresseandel i prospekterings- och produktionslicensen över Block 49. I mars 2021 erhöll Tethys Oil myndighetsgodkännande att slutföra utfarmningen av 50 procents intresseandel i licensen över Block 49.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/