Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oils reservutveckling 2020 – Reserversättningsgrad för 2P reserverna uppgick till 120 procent

19:07 / 8 February 2021 Tethys Oil Press release

Tethys Oils oljereserver i Block 3&4 i Oman per 31 december 2020 uppgick till 26 922 tusen fat (”mbo”) i bevisade och sannolika reserver (2P). Reserversättningsgraden 2P uppgår till 120 procent. Därtill uppgår Tethys Oils betingade oljeresurser i Oman till 13 904 mbo i 2C. Reservrapporterna för 2020 och 2019 reviderades av den oberoende kvalificerade revisorn av oljetillgångar ERC Equipoise Limited (“ERCE”).

Utveckling av reserver, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1P 2P 3P
Totalt 31 december 2019 17 336 26 112 36 919
Produktion 2019 -4 149 -4 149 -4 149
Tillägg och uppdateringar 4 761 4 959 5 104
Summa 31 december 2020 17 948 26 922 37 874
Reserversättningsgrad, 115% 120% 123%

Tilläggen och uppdateringar inkluderar överföring av betingade resurser till reserver från det pågående utvärderingsprogrammet av Ulfa- och Erfanfälten, positiva revideringar av reserverna på fälten Farha South och Shahd.

Baserat på ERCEs modell uppgår Tethys Oils andel av reserverna efter statens andel (net entitlement) till 8 940 mbo i 1P, 12 176 mbo i 2P och 15 321 i 3P.

Utöver reserverna publicerar Tethys Oil även betingade resurser. Huvuddelen av de uppskattade betingade resurserna avser Ulfa-, Samha- och Erfanfälten, med ett mindre bidrag från prospekteringsborrningen Anan-1, ett nytt fynd i slutet av 2020. Att utveckla de betingade resurserna är betingat av resultaten från det pågående utvärderingsprogrammet samt också ett arbetsprogram och en budget för att utveckla dessa resurser.

Betingade resurser, Block 3&4 (reviderade)
mbo 1C 2C 3C
Summa 31 december 2020 5 022 13 904 27 911

Rapporterna är framtagna enligt 2018 Petroleum Resources Management System (PRMS2018), sponsored by the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Council (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/