Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel tredje kvartalet 2021

11:00 / 4 November 2021 Tethys Oil Press release

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1,037,768 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 208 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 428 121 fat olja, motsvarande 41 procent av totala produktionen. Det erhållna oljepriset var under kvartalet USD 66,7 per fat och 448 740 fat olja såldes.


Produktion
(fat)*
Produktionsandelen efter statens andel (fat)** Oljeförsäljning (fat) Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q3 2021 1 037 768 428 121 448 740 66,7
Q2 2021 1 003 750 420 655 477 708 59,7
Q1 2021 1 042 686 518 895 367 726 46,7
Q4 2020 1 018 653 529 699 547 338 42,3
Q3 2020 979 922 509 559 416 162 42,8
Helår 2020 4 148 818 2 157 385 2 317 875 47,7

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktionen och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement kan variera beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2020.

Oljeförsäljningen av 448 740 fat under det tredjekvartalet 2021 omfattar de planerade oljeförsäljningarna för juni, juli och augusti. Oljeförsäljningen som planerades till september ingår inte i tredje kvartalets försäljning då den genomfördes i början på oktober. Följaktligen reflekterar det erhållna oljepriset under det tredje kvartalet endast månaderna juni till augusti och inte september månads officiella försäljningspris (”OSP”). Genomsnittlig OSP för månaderna juli till september 2021 var USD 70,3 per fat.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021 publiceras den 9 november 2021.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/