Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Tethys Oils styrelseordförande Geoffrey Turbott avböjer omval

17:00 / 12 January 2021 Tethys Oil Press release

Tethys Oils styrelseordförande Geoffrey Turbott har informerat bolaget och bolagets valberedning om att han avböjer omval vid årsstämman 2021.

Geoffrey Turbott har varit styrelseledamot i Tethys Oil sedan 2015 och blev vald till styrelseordförande 2018. Valberedningen i Tethys Oil har inlett arbetet med att föreslå en ny styrelseordförande till årsstämman 2021.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/