Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Tethys Oil utser Petter Hjertstedt till CFO

17:40 / 11 December 2020 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har utsett Petter Hjertstedt till CFO (Chief Financial Officer). Petter har tjänstgjort som tillförordnad CFO sedan januari 2020.

Petter kom till Tethys Oil 2016 och har haft roller inom affärsutveckling, finansiell analys och business control.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/