Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Tethys Oils valberedning för årsstämman 2021

12:55 / 19 November 2020 Tethys Oil Press release

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 13 maj 2020 har en valberedning bildats inför årsstämman 2021. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin
Mikael Petersson, representerar Lansdowne Partners Austria GmbH
Jan Risberg, representerar sig själv
Geoffrey Turbott, styrelseordförande i Tethys Oil AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma 2021 framlägga förslag avseende:
  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2022
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.comeller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

Årsstämma 2021 planeras att hållas i Stockholm 19 maj 2021 klockan 15.00.

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/