Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Förändringar i styrelsens sammansättning

10:30 / 29 March 2018 Tethys Oil Press release

Styrelseledamoten Katherine H. Støvring har meddelat styrelsen sin avgång från styrelsen av personliga skäl.

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Katherine för hennes värdefulla insatser för Tethys Oil och för hennes mycket uppskattade arbete i styrelsen, där hon varit ledamot sedan 2012," säger styrelseordförande Dennis Harlin.

Vid tidpunkten för sin avgång var Katherine H. Støvring ledamot i styrelsens revisions- och ersättningsutskott. Avgången verkställs per idag.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
-----------------------------------------------------------------------

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 10:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

TETY_2018_03_29_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/