Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Investerings- och produktionsguidning 2018

20:11 / 12 February 2018 Tethys Oil Press release

Tethys Oil investeringar 2018 i verksamheten i Oman förväntas under rådande marknads- och produktionsantaganden uppgå till MUSD 53-62, inklusive uppskjutna investeringar från 2017. Produktionsprognosen för 2018 är en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat olja per dag.

Investeringar 2018
Arbetsprogrammets fokus på Block 3&4 kommer att vara borrning på och utbyggnad av nya förkastningsblock på Farha Southfältet, fortsatt utbyggnad av redan producerande förkastningsblock på Farha Southfältet, utvärdering av de fynd som gjordes 2017, uppgradering av utrustning och infrastruktur, och fortsatt prospektering inklusive insamling av ytterligare 3D seismik och tre prospekteringsborrningar. Fokus för arbetet på Block 49 kommer att ligga på geologiskt och geofysiskt arbete inklusive studier av gammal seismisk data inför insamling av ny seismik.

Produktion 2018
Produktionsprognosen för 2018 är en månatlig genomsnittlig produktion mellan 11 000 och 13 000 fat per dag.

Till följd av den förlängda överenskommelsen från december 2016 mellan OPEC och vissa länder utanför OPEC, däribland Oman, kan Tethys Oil från tid till annan påverkas av exportbegränsningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
----------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018 kl. 20:11 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

TETY_2018_02_12_3_sve

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/