Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Tethys Oil ingår avtal om förvärv av minoritetsandel i producerande oljefält onshore Oman

11:10 / 23 December 2018 Tethys Oil Press release

Tethys Oil har ingått avtal om att förvärva en licensandel om två procent i Block 53 onshore Oman från Total E&P Oman, ett helägt dotterbolag till Total S.A. ("Total"). På Block 53 ligger oljefältet Mukhaizna, det enskilt största producerande oljefältet i Oman med en bruttoproduktion om över 100 000 fat olja per dag. Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande och partners avstående från förköpsrätt.

"Vi välkomnar denna möjlighet, som om den slutförs, kommer att bli ett värdefullt komplement till vår befintliga tillgångsbas och markera vårt långsiktiga engagemang i Oman," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Oljefältet Mukhaizna är ett gigantfält med tungolja på Block 53 onshore Oman med Occidental Petroleum som operatör. Fältet har en genomsnittlig bruttoproduktion om över 100 000 fat olja per dag. Block 53 täcker en yta om 694 km2 i centrala Oman, söder om Tethys Oils verksamhet på Block 3&4 och öster om Block 49. Blocket omfattas av ett 30-årigt produktionsdelningsavtal som undertecknades 2005.

Transaktionen
Tethys Oil kommer, genom ett helägt dotterbolag, att förvärva en licensandel om två procent i Block 53 från Total för en köpeskilling om MUSD 32, med tillträde per 1 januari 2018 och med sedvanliga kontantjusteringar vid tillträdet.

Förvärvet är villkorat av myndighetsgodkännande och partners avstående från förköpsrätt. Förvärvet beräknas kunna slutföras under första halvåret 2019. Tethys Oil kommer att finansiera förvärvet med tillgängliga likvida medel, vilka per slutet av tredje kvartalet 2018 uppgick till MUSD 63,7.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 705 766 555

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 december 2018 kl. 11:10 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

TETY_2018_12_23_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/