Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil AB: Ny seismikinsamling påbörjad på Block 49, onshore Oman

13:00 / 10 December 2018 Tethys Oil Press release

Efter den framgångsrika ombearbetningen av befintlig, äldre, seismisk data, har Tethys Oil inlett insamling av ny seismik på Block 49. Sammanlagt 250 km2 3D-seismik och 315 km 2D-seismik kommer att samlas in i den nordöstra delen av licensen. Studien genomförs för att tydligare kartlägga möjliga oljefällor och för att förbättra den övergripande förståelsen av de djupare delarna av blocket. Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra delen av Oman och Tethys Oil är operatör med 100 procents andel i blocket.

Genom ombearbetning av omkring 1 464 km av befintlig 2D-seismisk data av olika ålder som samlats in av tidigare operatörer, har ett antal seismiska anomalier identifierats, som skulle kunna vara möjliga - huvudsakligen stratigrafiska - oljefällor. Anomalierna har identifierats i de djupare formationerna i blocket på djup om 2 500 meter eller mer. Efter att all tillgänglig data integrerats i Tethys Oils geologiska modell har närvaron av moderbergart och potentiella reservoarbergarter bekräftats.

"Den nya seismiska studien är ett viktigt steg i att utöka förståelsen för blocket och kommer att bli mycket värdefull vid planering och utformning av det fortsatta arbetsprogrammet på Block 49," säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Under fjärde kvartalet 2017 tilldelades Tethys Oil prospekteringslicensen Block 49 och Tethys Oil är genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd operatör med 100 procents andel i blocket. Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra delen av Oman. Tethys Oil har fått tillgång till över 11 000 kilometer 2D seismik som samlats in av tidigare operatörer. Nio borrningar har genomförts på licensområdet, varav flera uppgetts ha påträffat spår av olja.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2018 kl. 13:00 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 22 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 17 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2017 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 12 162 fat om dagen från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

TETY_2018_12_10_sve

--
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tethys Oil via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/