Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oil: Styrelsen i Tethys Oil föreslår inlösenförfarande om 103 miljoner SEK

08:12 / 21 September 2016 Tethys Oil Press release

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2016 för att fatta beslut om ett inlösenförfarande om 3,00 SEK per aktie, motsvarande en värdeöverföring till aktieägarna om totalt cirka 103 miljoner SEK.

Tethys Oil har en stark finansiell ställning och fortsätter att generera positiva kassaflöden från verksamheten. Bolagets kapitalstrukturmål är att ha en balanserad syn på tillväxt och värdeöverföring till aktieägarna med ett långsiktigt kapitalstrukturmål om noll i nettokassa. Beaktande bolagets mål om kapitalstruktur finner styrelsen att det finns utrymme att skifta ut ytterligare kapital till aktieägarna och samtidigt ha kvar tillräckligt med kapital för bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen har beslutat att föreslå aktieägarna att fatta beslut om ett inlösenförfarande där varje befintlig aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie. Detta motsvarar en värdeöverföring till aktieägarna om totalt 102 643 578 SEK.

Inlösenförfarandet förutsätter godkännande av aktieägarna vid extra bolagsstämma i Tethys Oil, vilken kommer att hållas tisdagen den 25 oktober 2016. Ytterligare information kring styrelsens förslag lämnas i kallelsen och övriga handlingar inför den extra bolagsstämman. Bolaget kommer även att på sin hemsida (www.tethysoil.com) publicera en informationsbroschyr om inlösenförfarandet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Morgan Sadarangani, finanschef, tfn +46 8 505 947 01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och produktion av oljetillgångar. Tethys Oil kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys Oil till ytan är en av landets största licensinnehavare med en nuvarande nettoproduktion på omkring 12 000 fat olja per dag. Tethys Oil har också prospekterings- och produktionstillgångar onshore Litauen och Frankrike. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

 

Show as PDF

NGNews

This information was distributed by NGNews http://www.ngnews.se/