Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Tethys Oil

Tethys Oil

Tethys Oils valberedning för årsstämman 2017

13:10 / 16 November 2016 Tethys Oil Press release

I enlighet med beslut vid Tethys Oils årsstämma den 18 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen:

Erik Norman, valberedningens ordförande, representerar sig själv

Mikael Petersson, representerar Lansdowne Investment Company Limited

Viktor Modigh, representerar Magnus Nordin

Dennis Harlin, styrelseordförande i Tethys Oil AB

 

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma 2017 framlägga förslag avseende:

  • antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman
  • arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn
  • eventuell ersättning för utskottsarbete
  • styrelsens sammansättning
  • styrelseordförande
  • beslut om processen för valberedning 2018
  • ordförande på årsstämma
  • val av revisorer.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan, senast den 31 mars 2017, vända sig till valberedningens ordförande på: nomcom@tethysoil.com eller skriftligen per brev till: Tethys Oil AB, Valberedningen, Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm.

 

Årsstämma 2017 planeras att hållas i Stockholm 17 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Jesper Alm, EVP – corporate development, tfn +46 8 505 947 00

 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys kärnområde är Oman, där bolaget har 18 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och en oljeproduktion omkring 12 000 fat om dagen från Block 3 och 4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

www.tethysoil.com

Show as PDF

Show original from NG News

NG News

This information was distributed by NG News http://www.ngnews.se/